Edukační robotika s LEGO® WeDo 2.0 pro 1. stupeň základní školy

Autoři: Josef Procházka, Jakub Lapeš, Daniel Tocháček

Věk žáků: 3.-5. ročník základní školy

Oblast: robotika

Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování.

Pracovní listy a metodiku najdete zde

Anotace

Sada výukových materiálů Edukační robotika s LEGO® WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ je zaměřena na podporu realizace aktivit v oblasti edukační robotiky ve 3. až 5. ročníku základní školy. Obsahuje pět návazných výukových aktivit s využitím robotické stavebnice LEGO® WeDo 2.0, pracovní listy pro žáky, metodické pokyny pro učitele a návody ke konstrukcím jednotlivých navržených aktivit.

Jednotlivé aktivity jsou primárně zaměřeny na rozvoj algoritmického myšlení (algorithmic thinking and programming skills) s využitím výchozího grafického prostředí WeDo 2.0. Metodická část sady výukových materiálů akcentuje principy konstruktivismu, konstrukcionismu, projektové metody výuky a ve značné míře je věnován prostor tvůrčím projektům a praktickým aktivitám v oblasti návrhu a modifikace algoritmu i práce s robotickou stavebnicí.

Součástí metodiky je zároveň nezbytný technický popis práce s robotickou sadou a praktická doporučení vycházející ze zkušeností učitelů s výukou robotiky ve školách.

Obsah

Úvod

  1. Příprava výuky robotiky s WeDo 2.0 ve škole

1.1 Parametry prostředí pro výuku

1.2 Příprava robotických sad a softwaru

1.3 Příprava učitele

  1. Koncepce výuky robotiky

2.1 Rámcové fáze výuky

2.2 Metody výuky s robotickou stavebnicí

  1. Výukové aktivity

3.1 Jednoduchý robot

3.2 – Ventilátor

3.3 – Kolotoč

3.4 – Výtah

3.5 – Závora

  1. Přílohy – Technická specifikace

4.1 Nároky na technické vybavení

4.2 Instalace prostředí WeDo 2.0