Práce s daty pro 5. až 7. třídu základní školy

 

Autoři: Zbyněk Filipi, Denis Mainz, Jan Fadrhonc

Věk žáků: 2. stupeň základní školy

Oblast: informatika

Pro výuku nejsou požadovány žádné vstupní znalosti.

Výukové materiály najdete zde

Anotace

Výukový materiál Práce s daty je určený pro 5. až 7. třídu ZŠ. Obsahuje úlohy zaměřené na práci s daty v šesti oblastech. Pomáhá žákům uvědomit si, co jsou data. Ukazuje různé způsoby evidence dat. Žáci díky němu získají nad daty kontrolu. Dokáží je filtrovat, třídit i řadit dle potřeby. Data porovnají a vyznají se v různých způsobech jejich prezentace. Budou umět řešit problémy s daty různorodého charakteru.

Očekávané výstupy, k nimž by měly úlohy výukového materiálu Práce s daty přispívat, odpovídají reformě RVP ZV. Podporují informatické myšlení a při vhodné práci s úlohami i formování osobnosti žáka. Výhodou pro učitele je u mnoha úloh měnící se zadání, které umožňuje porovnávat řešení různých žáků. Díky uvedenému lze při výuce využít jednu úlohu opakovaně s jinými daty, jejich rozvržením apod., protože důležitý je koncept, na kterém úloha stojí. V několika případech byla využita i možnost gradace úloh.

Obsah

Víme, co jsou data.

Evidujeme data.

Kontrolujeme data.

Filtrujeme, třídíme a řadíme data.

Porovnáváme a prezentujeme data.

Řešíme problémy s daty.