Programování ve Scratch II (projekty pro 2. stupeň základní školy)

Autoři: Miroslava Černochová, Jiří Štípek, Petra Vaňková

Věk žáků: 7.-8. ročník základní školy

Oblast: programování

Navazuje na učebnici Programování ve Scratchi pro 2. stupeň základní školy.

Učebnici si můžete stáhnout zde

Anotace

Metodická příručka nabízí pro výuku na 2. stupni základní školyšest různě náročných projektů, v nichž žáci mohou objevovat možnosti prostředí SCRATCH. Programování těchto projektů volně navazuje na základní dovednosti a první zkušenosti se Scratchem získané podle výukových a učebních materiálů J. Vaníček a spol.: Programování ve Scratchi I (pro 2. stupeň základních škol).

Projekty jsou koncipovány jako různě obtížné komplexní aktivity, v nichž žáci objevují některé náročnější algoritmické postupy a informatické koncepty. Práce na projektu je rozčleněna do několika fází. Toto fázování práce na řešení projektu by mělo přispět k dovednostem žáků rozložit problém na dílčí podproblémy (dekompozice) a k pochopení vybraných postupů v prostředí SCRATCH. Každá fáze postupně přináší („nabaluje“) rozšíření fází předchozích a představuje určitou hotovou funkční část řešeného projektu s plně funkčními prvky.

Snahou autorů je, aby projekty nebyly jen zajímavou aktivitou pro výuku informaticky zaměřených předmětů, ale i příležitostí pro uplatnění dovedností a znalostí žáků z dalších předmětů (např. zeměpisu) včetně jejich dosavadních dovedností používat digitální technologie (při zpracování zvuku a fotografií a dalších).

Obsah

ÚVOD

ZÁKLADNÍ ALGORITMICKÉ KONCEPTY

JEDNOAKTOVKY, PROJEKTY A HRY

Jednoaktovka: OHŇOSTROJ

Jednoaktovka: ZASNĚŽENÁ KRAJINA

Projekt: HODINY

Variace na hru: PIANO TILES

Příběh: OSTROV POKLADŮ

Hra: BLUDIŠTĚ

PŘEDPROJEKTY

Předprojekt: SOUŘADNÝ SYSTÉM

Předprojekt: KULIČKA

Předprojekt: NÁKUPNÍ SEZNAM

Předprojekt: KLAVÍR