Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy

 

Autoři: Jiří Vaníček, Ingrid Nagyová, Monika Tomcsányiová

Věk žáků: ideálně 7. ročník základní školy (sekunda osmiletého gymnázia)

Oblast: programování

Verze: 1. draft

Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování.

Učebnici si můžete stáhnout zde

Anotace

Programování je pro děti především ovládání nějaké postavičky, která vykonává naše příkazy. Prostředí Scratchi tuto ideu splňuje, navíc díky blokové struktuře příkazů poskytuje rychlý počáteční pokrok a zamezuje syntaktickým chybám.

Autoři vnímají programování jako hřiště, na němž se děti učí vytvářet postupy, zapisovat je v jazyce srozumitelném počítači, řešit problémy pomocí algoritmu, naučit se číst počítačový kód a rozumět mu, vytvářet řešení a hledat v nich chyby. Žáci by si ale učení měli především dobře užít, objevovat, spolupracovat a v neposlední řadě porozumět tomu, jak počítače fungují.

Tato učebnice (přesněji sada vzdělávacích materiálů) nabízí pestrou paletu situací, v nichž žáci ovládáním postav kreslí obrázky, razítkují z písmen slova, nechávají postavy tancovat, vést rozhovor, sehrát jednoduchou scénku nebo naprogramují jednoduchou počítačovou hru. Každá aktivita má nějaký efekt.

Vedle žákovských listů a souborů s jednotlivými aktivitami je k dispozici bohatá metodika pro učitele s výsledky úloh a radami, jak vést výuku a jak zvládnout obtížné situace. Úlohami lze postupovat individuálním tempem. Pro výuku rozvrženou na cca 25 hodin učebnice nabízí dostatek práce i pro velmi rychlé žáky.

Kapitoly

  1. Úvod, vytvoření scénáře
  2. Opakování
  3. Nové bloky
  4. Opakování s podmínkou
  5. Myš a klávesnice
  6. Postavy se spolu domlouvají
  7. Rozhodování
  8. Souřadnice
  9. Parametry
  10. Počítač si pamatuje