Základy informatiky pro střední školy

Autor: Dan Lessner

Věk žáků: žáci středních škol

Oblast: informatika

Vyžaduje znalosti, které žáci získali při výuce na základní škole.

Výukové materiály najdete zde

Anotace

Učebnice nabízí úlohy, jejichž řešením se žáci seznámí se základy informatiky a se způsobem uvažování a pohledem na svět, který je informatice vlastní. Pracují s počítači, ale někdy také jen s tužkou, papírem a sousedem v lavici. To podstatné se při studiu informatiky odehrává v jejich hlavách.

Žáci zjistí, co jsou to informace, a naučí se posuzovat výhody a nevýhody různých způsobů jejich zpracování. V informatice se spíše než jednu správnou odpověď na otázku učíme hledat různá řešení, zhodnotit je a vybrat nejvhodnější podle našich kritérií.

Dalším tématem je modelování, tedy hledání takové reprezentace rozhodujících částí problému, která jeho řešení nejvíce usnadní. Možná nejdůležitějším pojmem informatiky je algoritmus: pracovní postup popsaný tak přesně a jednoznačně, že se na jeho výsledky můžeme spolehnout. S algoritmy se setkáváme nejen v podobě počítačových programů. I paní u okénka, která tvrdí, že „to nejde, další!“ – plní svůj algoritmus. Všichni potřebujeme umět algoritmy vytvářet, pečlivě formulovat, hodnotit a vylepšovat.

Učebnice poslouží zájemcům o další studium informatiky, zaměřuje se ale na témata a dovednosti přenositelné i mimo svět IT a užitečné všem žákům.

Obsah

 • Úvod
  • Co jsem za zvíře?
  • Rozhodovací stromy
  • Měření stromů a informací
  • Data a jejich význam
 • Úvod do grafů a modelování
  • Zapisování grafů
  • Jednotažky
  • Stavové prostory
 • Úvod do algoritmizace
  • Slovní popis pracovního postupu
  • Vývojové diagramy