Základy informatiky pro základní školy

Autoři: Jan Berki, Jindra Drábková

Věk žáků: Primárně v učebnici najdete materiály pro 6. ročník základní školy. Některé lze použít i v nižších ročnících a některé jsou náročnější, tedy použitelné i ve vyšších ročnících.

Oblast: informatika

Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování.

Učebnici si můžete stáhnout zde

Anotace

Materiál je určen učiteli, obsahuje totiž kromě zadání také metodické poznámky a doporučení. V publikaci naleznete dvacet vyučovacích jednotek. Aktivity jsou poskládány tak, aby na sebe navazovaly. Také se snažíme, aby jednotlivé aktivity gradovaly. Jsou však vytvářeny tak, aby je bylo možné použít i samostatně. Jednotlivá témata (viz obsah) zahrnují sadu úloh, nad kterými budou žáci moci diskutovat a které povedou k základním informatickým pojmům.

Nejde nám ale o přesné definice pojmů. Naším cílem je zprostředkovat žákům zážitek, prožitek či zkušenost s tím kterým pojmem a jeho principy. Pracujeme s principem zvídavých otázek, nalézání odpovědí a ukázkovou aktivitou. Většina aktivit je pojímána jako unplugged CS, tedy při jejich řešení není nutné používat počítač či jinou technologii. V metodických poznámkách nalezne učitel i jednoduché vysvětlení podstaty „očekávané“ žákovské odpovědi (nejde však o výklad pojmu).

Obsah

  • Obsah
  • Kódování textu
  • Kódování obrázku
  • Kódování zvuku
  • Modely
  • Počítačová síť
  • Vývoj digitálních technologií