Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy

Autoři: Ivan Kalaš, Karolína Mayerová

Věk žáků: pro 1. stupeň a žáky 5. ročníku základní školy

Oblast: algoritmizace

Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování.

Učebnici si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde

Anotace

Učebnice je určená pro žáky 5. ročníku. Je rozdělená do tří modulů, přičemž každý využívá jiný zajímavý příběh seznamující žáky se základními programátorskými koncepty. Každý modul obsahuje 4 zkoumání, která se skládají ze tří až čtyř na sebe navazujících aktivit. Aktivity využívají prostředí vizuálního programovacího jazyka Scratch, přičemž se nezaměřují jen na vytváření vlastních programů, ale i na čtení vytvořených scénářů s porozuměním.

Učebnice se skládají z metodického materiálu pro učitele, ve kterém najde kromě všeobecných vzdělávacích cílů i propojení na RVP, slovník s novými pojmy, posloupnost kroků pro řešení jednotlivých aktivit spolu s poznámkami, na co si dát pozor, náměty k diskuzím a samozřejmě řešení aktivit. Pro každé bádání jsou dále připravené prezentace se zadáními, která může učitel promítat žákům. Učebnice obsahuje různé plakátky nebo slovníčky s používanými příkazy, které je možné si pověsit ve třídě na zeď. Pro šikovné žáky jsou předpřipravené rozšiřující úlohy, které jsou na speciálních arších.

Obsah

Modul 1: Vytváříme vzory

Bádaní 1 – Pohyby a otisky

Potáhni a otiskni

Potáhni, otoč a otiskni

Posuň, otoč a otiskni

Jednoduché scénáře (Bez klávesnice)

Bádaní 2 – Opakování a střídání

Vzory s opakováním

Počítáme úhly (Bez klávesnice)

Střídavé vzory

Opakujeme a střídáme (Rozšíření)

Bádaní 3 – Květy: algoritmus ´ze středu´

Dopředu a dozadu

Uhádni vzor (Bez klávesnice)

Používáme více kostýmů

Bádaní 4 – Další vzory a vlastní bloky

Vytvořme si vlastní blok

Čteme scénaře (Rozšíření / Bez klávesnice)

Vytváříme řad květů  (Rozšíření)

Květy květů (Rozšíření)

Modul 2: Geometrie pana Brouka

Bádaní 1 –  Zkoumáme pero

Kreslíme římské číslice

Přeházené tečky

Jsem pan Brouk (Bez klávesnice)

Dva algoritmy

Bádaní 2 – Kreslíme pravidelné mnohoúhelníky

Jak na mnohoúhelník

Scénáře mnohoúhelníků (Bez klávesnice)

Vytváříme a používáme vlastní bloky

Kombinujeme vlastní bloky

Bádaní 3 –  Objevujeme tečky

Tečky a čárky

Jaký obrázek? (Bez klávesnice)

Roj teček

Obloha plná hvězd

Bádaní 4 – Projekty pana Brouka: Přírodní scenérie

Kreslíme stromy

Čteme scénáře (Bez klávesnice)

Bydlíme u lesa (Rozšíření)

Pohoda na pláží (Rozšíření)

Modul 3:  Společenství čtyř

Bádaní 1 – Postavy ožívají

Čtyři hrdinové

Nano se teleportuje

Tera se vznáší

Piko na vycházce

Bádaní 2 – Poznáváme podmínky

Opakuj, dokud nenastane …

Dotýká se barvy?

Procházka ve vzduchu

Pravda nebo nepravda? (Bez klávesnice)

Bádaní 3 – Rozesíláme zprávy

Rozesíláme a přijímáme (Bez klávesnice)

Na začátek: Reaguje jeden

Reaguje více postav: Jde se k Teře!

Bádaní 4 –  Příběhy společenství

Čteme scénáře (Bez klávesnice)

Příběh čtyř kamarádů (Rozšíření)