Projekt pro podporu školské informatiky

.

logo PRIM

Zde vznikne v 1. polovině r. 2018 web projektu PRIM.

Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Ve světle nových výzev (informační společnost, e-government, Průmysl 4.0) vnímá rapidně vzrůstající potřebu jak IT odborníků, tak všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky.

Projekt reaguje na podobné aktivity v řadě vyspělých zemí, kde se informatické myšlení (computational thinking) dostává do popředí pozornosti škol a tvůrců národního kurikula.

Projekt je zaměřen na předmět informatika
na všech stupních škol od mateřských po maturitu
.

Příprava učitelů informatiky s minirobotem Ozobot

 

Projekt má připravit

 • školní kurikulum
 • ověřené vzdělávací materiály pro školy
 • školení pro učitele
 • inovaci výuky učitelů na pedagogických fakultách
 • masivní e-leaningové kurzy pro veřejnost
 • podporu inovací v oblasti školské informatiky:
  • studentských VŠ soutěží
  • odborných didaktických konferencí
  • soutěží učitelů z praxe - tvůrců vzdělávacích materiálů
 • popularizaci informatiky a autorského přístupu k počítači

Děti z mateřské školy programují robotickou hračku

 

Projekt je financován z OP VVV a běží v období 10/2017 - 9/2020.

Na projektu participují všechny pedagogické fakulty v České republice + Národní ústav ve vzdělávání. Garantem projektu je Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Projekt vnímáme především jako podporu práce učitele. Nechceme nechat učitele na pospas.

 

sociální sítě projektu PRIM

FACEBOOK: https://www.facebook.com/iMysleni/

TWITTER: https://twitter.com/programohrajeme

 

A kde začít? Zkuste třeba informatickou soutěž pro školy.

Nebo zkusíte dětské programování?

 

(autor motta stránky: Barack Obama)