Nehraj si se svým mobilem, naprogramuj ho!

Pod tímto sloganem, který pronesl prezident USA Barack Obama, se skrývá hlavní myšlenka přeměny současného školního předmětu informatika z uživatelského klikání, psaní a tvorby prezentací na předmět, který rozvíjí informatické schopnosti žáků tak, aby digitálním technologiím rozuměli, aby mohli sami takové technologie vytvářet (třeba tím, že budou umět programovat nebo budou rozumět tomu, jak se v informačních systémech data uchovávají a zpracovávají).

Sady vzdělávacích materiálů ke stažení najdete zde

Příprava učitelů informatiky s minirobotem Ozobot

Příprava učitelů informatiky s minirobotem Ozobot

Projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení) má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Ve světle nových výzev (informační společnost, e-government, Průmysl 4.0) vnímá rapidně vzrůstající potřebu jak IT odborníků, tak všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky.

Projekt reaguje na podobné aktivity v řadě vyspělých zemí, kde se informatické myšlení (computational thinking) dostává do popředí pozornosti škol a tvůrců národního kurikula.

Projekt je zaměřen na předmět informatika na všech stupních škol od mateřských po maturitu.

Projekt má připravit

Děti z mateřské školy programují robotickou hračku

Děti z mateřské školy programují robotickou hračku

 • školní kurikulum
 • ověřené vzdělávací materiály pro školy
 • školení pro učitele
 • inovaci výuky učitelů na pedagogických fakultách
 • masivní e-leaningové kurzy pro veřejnost
 • podporu inovací v oblasti školské informatiky:
  • studentských VŠ soutěží
  • odborných didaktických konferencí
  • soutěží učitelů z praxe – tvůrců vzdělávacích materiálů
 • popularizaci informatiky a autorského přístupu k počítači

Projekt je financován z OP VVV a běží v období 10/2017 – 9/2020.

Na projektu participují všechny pedagogické fakulty v České republice + Národní ústav ve vzdělávání. Garantem projektu je Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Projekt vnímáme především jako podporu práce učitele. Nechceme nechat učitele na pospas.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/iMysleni/

TWITTER: https://twitter.com/programohrajeme