Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček v mateřské škole a na 1. stupni základní školy

 

Autoři: Martina Maněnová, Simona Pekárková

Věk žáků: 4-8 let

Oblast: robotika

Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování.

 

Metodickou příručku si můžete stáhnout zde

Pracovní listy si můžete stáhnout zde

Anotace

Publikace představuje ucelený soubor metodicky zpracovaných námětů a postupů, které vedou k rozvoji informatického myšlení. Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. Dále je kladen důraz na rozvoj vnímání času, kde tato dovednost umožňuje chápání souvislostí různých dějů a procesů.

Uvedené dovednosti a schopnosti pak tvoří nedílnou součást informatického myšlení dětí. Jako základní pomůcka pro rozvoj dovedností a informatického myšlení byla zvolena robotická hračka.

Náměty na práci s touto hračkou tvoří základ publikace a jsou řazeny podle obtížnosti, dají se však využít jednotlivě podle toho, jak dítě zvládne aktivity. Součástí publikace jsou i další materiály, které podporují rozvoj zrakového vnímání, prostorového vnímání, vnímání času a rozvoj řečových dovedností.

Obsah

1 Činnosti v běžném životě

1. 1 Popis činností

1. 2 Činnosti jako posloupnost kroků

1. 3 Předmatematické představy v předškolním věku

2 Posloupnosti a algoritmy

2. 1 Základní pravidla a postup při podpoře a rozvoji algoritmického myšlení

2. 2 Rozklad

2. 3 Vzory

3 Robotická hračka

3. 1 Pedagogicko-psychologické souvislosti

3. 2 Ovládání

3. 3 Aktivity

Samostatný soubor Pracovní listy a pomocné materiály k aktivitám