Základy programování v jazyce Python pro střední školy

Autoři: Andrej Blaho, Ľubomír Salanci, Václav Šimandl

Věk žákůžáci středních škol

Oblast: programování

Nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti.

Pracovní listy si můžete stáhnout zde

Metodické listy pro učitele si můžete stáhnout zde

Anotace

Kurz programování je veden moderními didaktickými přístupy pro vyučování programování. Žáci samostatně objevují základy programování v textovém zápise programů řešením připravené gradované posloupnosti zadání. Během 20 lekcí se žáci seznámí se základními programovými koncepty: jednoduchá proměnná, přiřazovací příkaz, aritmetické výrazy, program a podprogram s parametry, příkaz cyklu s pevným počtem opakovaní a podmíněný příkaz, funkce generující náhodné hodnoty. Mimo jednoduchých číselných typů se žáci setkají i se znakovými řetězci.

Žáci vytvářejí programy, které pracují buď v textové ploše, nebo to jsou jednoduché grafické aplikace. Díky tomu se seznámí s grafickými objekty (plátno, obdélník, elipsa, text) a také s ovládáním pomocí myši. Zvolený programovací jazyk pro tento kurz je Python, který je v současnosti celosvětově populární zejména na univerzitách, ale i na mnohých středních školách. V kurzu se pracuje jen se základním vývojovým prostředím IDLE, které nevyžaduje k Pythonu žádné další instalace.

Obsah

 1. Výrazy
 2. Proměnné
 3. Program
 4. Výpisy
 5. Kreslení
 6. Barvy
 7. Kreslení s proměnnými
 8. Podprogramy
 9. Náhoda
 10. Kreslení textu
 11. Program s opakováním
 12. Proměnná cyklu
 13. Výrazy v cyklu
 14. Elipsy a kruhy
 15. Kruhy a cykly
 16. Větvení
 17. Větvení a konstrukce
 18. Vnořené větvení
 19. Podprogram s parametrem
 20. Kreslení myší