Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlsíte s použitím souborů cookie. Více informací. Rozumím Pro správné fungování webu si zapněte javascript.

Informatické myšlení

flag en

Projekt „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Podpora rozvíjení informatického myšlení

Zkrácený název projektu: PRIM

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2020

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

 • Masarykova univerzita
 • Univerzita Hradec Králové
 • Ostravská univerzita
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Technická univerzita v Liberci
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Univerzita Karlova
 • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Garant projektu: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Anotace projektu:

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Hlavní cíle projektu:

 • vytvořit komplex vzájemně provázaných vzdělávacích materiálů (především metodických materiálů pro učitele) pro všechny věkové skupiny,
 • vybudovat systém školení učitelů předmětu „Informatika“ pro všechny stupně škol,
 • zpracovat jednotný systém přípravy budoucích učitelů na všech pedagogických fakultách, který zahrnuje předměty oborové a didaktické přípravy učitelů,
 • oslovit veřejnost popularizačními kampaněmi, které by měly upoutat pozornost a naladit společnost příznivěji k IT povoláním a významně ovlivnit změnu negativního postoje společnosti k technickým povoláním.

Aktivity projektu:

KA1 – Řízení projektu – nastavení a realizace procesů řízení a kontroly projektu za účelem jeho úspěšného naplnění a dosažení definovaných cílů.

KA2 – Spolupráce s NÚV - ověřování vytvořených vzdělávacích materiálů, které budou korespondovat s tvorbou RVP ve vzdělávací oblasti informatika a ICT, na základě ověření materiálů v praxi budou předkládány návrhy na úpravy RVP. Budou vytvořeny vzorové pasáže ŠVP pro oblast informatiky (nikoliv ICT) pro 1., 2. stupeň ZŠ i pro SŠ tak, aby na různých úrovních podporovaly informatické myšlení. Projekt se bude podílet na tvorbě šablon projektů OP VVV pro školy v rámci další etapy realizace Strategie digitálního vzdělávání.

KA3 – Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků – uvedená klíčová aktivita je členěna do následujících dílčích aktivit:

 • tvorba vzdělávacích materiálů pro školy,
 • ověřování vzdělávacích materiálů na školách,
 • odborná a didaktická příprava učitelů z praxe,
 • odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na vysokých školách,
 • tvorba MOOC kurzů pro veřejnost,
 • podpora vzniku inkubátorů inovací v informatickém vzdělávání.

KA4 – Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků - popularizace vzdělávání v informatice, popularizace práce informatika, pracovníka IT, programátora z pohledu jeho uplatnitelnosti na trhu práce, popularizace potřebnosti informatického myšlení pro rozvoj společnosti, potažmo konkurenceschopnosti České republiky.

Zůstaňte v obraze


© Copyright 2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vyrobil Rexonix, corporate design Helena Jiskrová. Pravidla ochrany osobních údajů